Afmelden Lidmaatschap 

Opzeggen:

 

 • Het opzeggen van het lidmaatschap voor een volgende seizoen* dient te gebeuren bij de secretaris voor 15 mei van het lopend seizoen, dit middels gebruikmaking van het opzegformulier.
 • Het opzegformulier kunt u vinden door in te loggen op de site onder de button club.
 • Mondelinge afspraken met trainers en coaches worden niet geaccepteerd als geldige opzegging.
 • Zonder opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.
 • Leden die opzeggen na 15 mei maar nog voor 1 oktober zijn contributie voor een half seizoen verschuldigd.

  Bij opzegging na 1 oktober wordt de volledige contributie in rekening gebracht.

* Een seizoen loopt van augustus t/m juli


Wijzigingen lidmaatschap:

 

 • Wijzigingen van het lidmaatschap (bijv. van spelend lid naar trainingslid) dienen schriftelijk (per post of email)   voor 15 mei te worden doorgegeven aan de secretaris.
 • Als een lid gedurende het seizoen de lidmaatschap status wijzigt (bijvoorbeeld van spelend lid naar niet-spelend lid), dan zal voor het resterende deel van het seizoen het verschil tussen de twee categorieën verrekend worden.
 • Indien een lid ten gevolge van blessures, zwangerschap of (langdurig) verblijf in het buitenland lange tijd niet kan spelen, dan kan een verzoek ingediend worden bij de penningmeester voor een gedeeltelijke restitutie van contributie. Het lid moet hiertoe zelf het initiatief nemen zodra er sprake is van langdurige uitval tijdens het seizoen. Het bestuur beslist of de reden gerechtvaardigd is. 

  Een indicatie van de mogelijk toe te kennen vergoeding:
   

 

  • tot ¼ seizoen uitval geen korting
  • tot een half seizoen uitval 25%
  • tot ¾ seizoen uitval 50%
  • heel seizoen 75%

 

Gedurende het seizoen opzeggen van het lidmaatschap zal niet leiden tot contributierestitutieEen uitzondering wordt gemaakt voor leden die zodanig zijn geblesseerd dat verder spelen niet mogelijk is. Desgevraagd zal een doktersverklaring overhandigd moeten worden.


Wijzigen ledengegevens


Zijn er wijzigingen opgetreden in uw gegevens dan dient u die door te geven aan de ledenadministratie. Het is voor de vereniging belangrijk dat zij over de juiste gegevens beschikt.

Wilt u iets wijzigen, stuur dan een e-mail naar: [email protected] Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Vermeldt in uw bericht naam, geboortedatum en de nieuwe gegevens


Voor het volledige contributie reglement klik 
"hier"

 
 
Agenda
De minuut van
Verjaardagen
Marit de Doelder
Marloes de Jaeger