Contributies en entreegelden 2022-2023 


Teams Leeftijd Contributie Entreegelden

Senioren & Veteranen
> 18 € 290,62 € 25,00
Combi-lidmaatschap max 6 wedstrijden Veteranen
> 18
€ 174,56 € 25,00
Trainingsleden & trimleden


€ 123,31 € 12,50
Studenten-leden uitwonend


€ 140,05 € 25,00
Junioren
D-A
11-17 € 245,66 € 12,50
Mini's
E-D
8 - 10
€ 183,96 € 12,50
Benjamins F-E < 8 €  98,22 € 12,50
Zaallid
€ 123,31
Donateursbijdrage (minimaal)

€ 28,28
Ouderlidmaatschap
1 ouder
2 ouders
€ 18,50
€ 28,81

Gezinsmaximum
€ 991,20
Boete bij te late betaling

€ 28,52


De contributie is inclusief de bijdrage aan de KNHB en de verzekeringskosten
Peildatum voor de leeftijd is 1 oktober van het lopende seizoen


Regels en voorwaarden lidmaatschap

Contributie:

 • Contributiebetaling is per factuur.
 • De contributie voor het hele seizoen moet na ontvangst van de factuur binnen 30 dagen betaald worden.
 • Bij aanmelding na 1 januari wordt de contributie voor een half seizoen in rekening gebracht.
 • Nieuwe leden betalen inschrijfgeld. Oud-leden betalen geen inschrijfgeld tenzij het lidmaatschap langer dan 5 jaar geleden is beĆ«indigd.
 • Als peildatum voor de indeling van de leeftijdscategorieĆ«n geldt de door de KNHB gehanteerde datum van 1 oktober.
 • Mochten er omstandigheden zijn waardoor een betalingsregeling is gewenst, dan kan hierover contact opgenomen worden met de penningmeester. Dit dient wel te gebeuren voordat de betalingstermijn van de contributie is verstreken. De penningmeester beslist of en welke betalingsregeling wordt toegepast.
 • Voor ouders of verzorgers van jeugdleden (jonger dan 18 jaar) geldt dat ze automatisch een
  ouderlidmaatschap aangaan en worden ingedeeld in een bar-en rijschema.
 • Studenten-leden dienen tijdig de aanvraag voor het studentenlidmaatschap te voldoen en elk jaar opnieuw dit lidmaatschap aan te vragen.

 Aanmelden:

 • Aanmelden gebeurt d.m.v. het volledig invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier.
 • Bij minderjarigen wordt het aanmeldingsformulier ondertekend door één van de ouders (of wettelijke vertegenwoordiger).
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 seizoen en telkens stilzwijgend met 1 seizoen* verlengd (opzeggen schriftelijk voor 15 mei van het lopend seizoen). 
 
Agenda
de agenda is leeg
Hele agenda
De minuut van
Verjaardagen
Geen jarigen vandaag