update Coronavirus 12-3-2020 GEEN HOCKEYACTIVITEITEN TOT EN MET 31-3-2020
12-3-2020  | 

Beste leden, vrijwilligers, ouders en verzorgers,

 

Naar aanleiding van de nieuw afgekondigde maatregelen door de regering en n.a.v. het advies en verzoek van KNHB en NOC*NSF het volgende:

 

Per direct zijn ALLE wedstrijden, trainingen en overige bijeenkomsten afgelast tot en met in ieder geval 31 maart 2020!


Wij blijven in contact met de KNHB die zich op haar beurt ook weer laat adviseren en mocht er nieuws zijn zullen wij jullie verder informeren.

 

Het is enorm spijtig maar helaas noodzakelijk.

 

Onderstaand de informatie vanuit de KNHB.

 

Wij hopen jullie zo geïnformeerd te hebben.

 

Namens het bestuur,

 

Eric Leliveld

VoorzitterKNHB

Update 12 maart 2020, 16.15 uur

 

Tot 1 april geen hockeycompetitie in heel Nederland

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 31 maart. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.

 

Geen hockeyactiviteiten, clubhuizen dicht

Aansluitend op de landelijke maatregelen vraagt de KNHB haar verenigingen per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc) af te gelasten tot en met 31 maart, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen. Het spreekt voor zich dat ook de door de KNHB georganiseerde activiteiten gedurende dezelfde periode geen doorgang vinden. De KNHB beraadt zich nog over hoe om te gaan met de voorbereiding van de nationale teams op Tokio en het advies hieromtrent NOC*NSF.

 

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.


terug naar vorige scherm